صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم خلا آب در گردش

تعمیر پمپ وکیوم خلا آب در گردش

ترمیم  پمپ وکیوم خلا آب در گردش

ترمیم پمپ وکیوم خلا آب در گردش

بازسازی پمپ وکیوم خلا آب در گردش

بازسازی پمپ وکیوم خلا آب در گردش

اصلاح پمپ وکیوم خلا آب در گردش

اصلاح پمپ وکیوم خلا آب در گردش

تعمیرات پمپ وکیوم خلا آب در گردش

تعمیرات پمپ وکیوم خلا آب در گردش

تعمیرگاه پمپ وکیوم خلا آب در گردش

تعمیرگاه پمپ وکیوم خلا آب در گردش

قطعات پمپ وکیوم خلا آب در گردش

قطعات پمپ وکیوم خلا آب در گردش


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم