صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم خلاء

تعمیر پمپ وکیوم خلاء

ترمیم  پمپ وکیوم خلاء

ترمیم پمپ وکیوم خلاء

بازسازی پمپ وکیوم خلاء

بازسازی پمپ وکیوم خلاء

اصلاح پمپ وکیوم خلاء

اصلاح پمپ وکیوم خلاء

تعمیرات پمپ وکیوم خلاء

تعمیرات پمپ وکیوم خلاء

تعمیرگاه پمپ وکیوم خلاء

تعمیرگاه پمپ وکیوم خلاء

قطعات پمپ وکیوم خلاء

قطعات پمپ وکیوم خلاء


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم