صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم رینگ ابی

تعمیر پمپ وکیوم رینگ ابی

ترمیم  پمپ وکیوم رینگ ابی

ترمیم پمپ وکیوم رینگ ابی

بازسازی پمپ وکیوم رینگ ابی

بازسازی پمپ وکیوم رینگ ابی

اصلاح پمپ وکیوم رینگ ابی

اصلاح پمپ وکیوم رینگ ابی

تعمیرات پمپ وکیوم رینگ ابی

تعمیرات پمپ وکیوم رینگ ابی

تعمیرگاه پمپ وکیوم رینگ ابی

تعمیرگاه پمپ وکیوم رینگ ابی

قطعات پمپ وکیوم رینگ ابی

قطعات پمپ وکیوم رینگ ابی


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم