صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم خلا

تعمیر پمپ وکیوم خلا

ترمیم پمپ وکیوم خلا

ترمیم پمپ وکیوم خلا

بازسازی پمپ وکیوم خلا

بازسازی پمپ وکیوم خلا

اصلاح پمپ وکیوم خلا

اصلاح پمپ وکیوم خلا

تعمیرات پمپ وکیوم خلا

تعمیرات پمپ وکیوم خلا

تعمیرگاه پمپ وکیوم خلا

تعمیرگاه پمپ وکیوم خلا

قطعات پمپ وکیوم خلا

قطعات پمپ وکیوم خلاتماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵