صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم دست دوم

تعمیر پمپ وکیوم دست دوم

ترمیم  پمپ وکیوم دست دوم

ترمیم پمپ وکیوم دست دوم

بازسازی پمپ وکیوم دست دوم

بازسازی پمپ وکیوم دست دوم

اصلاح پمپ وکیوم دست دوم

اصلاح پمپ وکیوم دست دوم

تعمیرات پمپ وکیوم دست دوم

تعمیرات پمپ وکیوم دست دوم

تعمیرگاه پمپ وکیوم دست دوم

تعمیرگاه پمپ وکیوم دست دوم

قطعات پمپ وکیوم دست دوم

قطعات پمپ وکیوم دست دوم


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵