صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم اسکرول

تعمیر پمپ وکیوم اسکرول

ترمیم  پمپ وکیوم اسکرول

ترمیم پمپ وکیوم اسکرول

بازسازی پمپ وکیوم اسکرول

بازسازی پمپ وکیوم اسکرول

اصلاح پمپ وکیوم اسکرول

اصلاح پمپ وکیوم اسکرول

تعمیرات پمپ وکیوم اسکرول

تعمیرات پمپ وکیوم اسکرول

تعمیرگاه پمپ وکیوم اسکرول

تعمیرگاه پمپ وکیوم اسکرول

قطعات پمپ وکیوم اسکرول

قطعات پمپ وکیوم اسکرول


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم