صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم بوش

تعمیر پمپ وکیوم بوش

ترمیم  پمپ وکیوم بوش

ترمیم پمپ وکیوم بوش

بازسازی پمپ وکیوم بوش

بازسازی پمپ وکیوم بوش

اصلاح پمپ وکیوم بوش

اصلاح پمپ وکیوم بوش

تعمیرات پمپ وکیوم بوش

تعمیرات پمپ وکیوم بوش

تعمیرگاه پمپ وکیوم بوش

تعمیرگاه پمپ وکیوم بوش

قطعات پمپ وکیوم بوش

قطعات پمپ وکیوم بوش


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم