صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر تیغچه وکیوم روتاری

تعمیر تیغچه وکیوم روتاری

ترمیم تیغچه  وکیوم روتاری

ترمیم تیغچه وکیوم روتاری

بازسازی تیغچه وکیوم روتاری

بازسازی تیغچه وکیوم روتاری


اصلاح تیغچه وکیوم روتاری

اصلاح تیغچه وکیوم روتاری


تعمیرات تیغچه وکیوم روتاری

تعمیرات تیغچه وکیوم روتاری


تعمیرگاه تیغچه وکیوم روتاری

تعمیرگاه تیغچه وکیوم روتاری


قطعات تیغچه پمپ وکیوم روتاری

قطعات تیغچه وکیوم روتاریتماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم