صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم بلوئر

تعمیر پمپ وکیوم بلوئر

ترمیم  پمپ وکیوم بلوئر

ترمیم پمپ وکیوم بلوئر

بازسازی پمپ وکیوم بلوئر

بازسازی پمپ وکیوم بلوئر

اصلاح پمپ وکیوم بلوئر

اصلاح پمپ وکیوم بلوئر

تعمیرات پمپ وکیوم بلوئر

تعمیرات پمپ وکیوم بلوئر

تعمیرگاه پمپ وکیوم بلوئر

تعمیرگاه پمپ وکیوم بلوئر

قطعات پمپ وکیوم بلوئر

قطعات پمپ وکیوم بلوئر


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم