صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر تیغه پمپ وکیوم

تعمیر تیغه پمپ وکیوم

ترمیم تیغه پمپ  وکیوم

ترمیم تیغه پمپ وکیوم

بازسازی تیغه پمپ وکیوم

بازسازی تیغه پمپ وکیوم


اصلاح تیغه پمپ وکیوم

اصلاح تیغه پمپ وکیوم


تعمیرات تیغه پمپ وکیوم

تعمیرات تیغه پمپ وکیوم


تعمیرگاه تیغه پمپ وکیوم

تعمیرگاه تیغه پمپ وکیوم


قطعات تیغه پمپ وکیوم

قطعات تیغه پمپ وکیومتماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم