صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم رینگ آبی

  
تعمیر پمپ وکیوم رینگ آبی

ترمیم پمپ وکیوم رینگ آبی

ترمیم پمپ وکیوم رینگ آبی

بازسازی پمپ وکیوم رینگ آبی

بازسازی پمپ وکیوم رینگ آبی

اصلاح پمپ وکیوم رینگ آبی

اصلاح پمپ وکیوم رینگ آبی

تعمیرات پمپ وکیوم رینگ آبی

تعمیرات پمپ وکیوم رینگ آبی

تعمیرگاه پمپ وکیوم رینگ آبی

تعمیرگاه پمپ وکیوم رینگ آبی

قطعات پمپ وکیوم رینگ آبی

قطعات پمپ وکیوم رینگ آبی


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵