صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر وکیوم پمپ بیمارستان

تعمیر وکیوم پمپ بیمارستان

ترمیم وکیوم پمپ بیمارستان

ترمیم وکیوم پمپ بیمارستان

بازسازی وکیوم پمپ بیمارستان

بازسازی وکیوم پمپ بیمارستان

اصلاح وکیوم پمپ بیمارستان

اصلاح وکیوم پمپ بیمارستان

تعمیرات وکیوم پمپ بیمارستان

تعمیرات وکیوم پمپ بیمارستان

تعمیرگاه وکیوم پمپ بیمارستان

تعمیرگاه وکیوم پمپ بیمارستان

قطعات وکیوم پمپ بیمارستان

قطعات وکیوم پمپ بیمارستان


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم