صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر اجکتور پمپ وکیوم

تعمیر اجکتور پمپ وکیوم

ترمیم اجکتور پمپ وکیوم

ترمیم اجکتور پمپ وکیوم

بازسازی اجکتور پمپ وکیوم

بازسازی اجکتور پمپ وکیوم


اصلاح اجکتور پمپ وکیوم

اصلاح اجکتور پمپ وکیوم


تعمیرات اجکتور پمپ وکیوم

تعمیرات اجکتور پمپ وکیوم


تعمیرگاه اجکتور پمپ وکیوم

تعمیرگاه اجکتور پمپ وکیوم


قطعات اجکتور پمپ وکیوم

قطعات اجکتور پمپ وکیومتماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵