صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم خلا آبی

تعمیر پمپ وکیوم خلا آبی

ترمیم  پمپ وکیوم خلا آبی

ترمیم پمپ وکیوم خلا آبی

بازسازی پمپ وکیوم خلا آبی

بازسازی پمپ وکیوم خلا آبی

اصلاح پمپ وکیوم خلا آبی

اصلاح پمپ وکیوم خلا آبی

تعمیرات پمپ وکیوم خلا آبی

تعمیرات پمپ وکیوم خلا آبی

تعمیرگاه پمپ وکیوم خلا آبی

تعمیرگاه پمپ وکیوم خلا آبی

قطعات پمپ وکیوم خلا آبی

قطعات پمپ وکیوم خلا آبی


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم