صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر وکیوم پمپ رینگ مایع

تعمیر وکیوم پمپ رینگ مایع

ترمیم وکیوم پمپ رینگ مایع

ترمیم وکیوم پمپ رینگ مایع

بازسازی وکیوم پمپ رینگ مایع

بازسازی وکیوم پمپ رینگ مایع

اصلاح وکیوم پمپ رینگ مایع

اصلاح وکیوم پمپ رینگ مایع

تعمیرات وکیوم پمپ رینگ مایع

تعمیرات وکیوم پمپ رینگ مایع

تعمیرگاه وکیوم پمپ رینگ مایع

تعمیرگاه وکیوم پمپ رینگ مایع

قطعات وکیوم پمپ رینگ مایع

قطعات وکیوم پمپ رینگ مایعتماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵