صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم تیغه ای

تعمیر پمپ وکیوم تیغه ای

ترمیم  پمپ وکیوم تیغه ای

ترمیم پمپ وکیوم تیغه ای

بازسازی پمپ وکیوم تیغه ای

بازسازی پمپ وکیوم تیغه ای

اصلاح پمپ وکیوم تیغه ای

اصلاح پمپ وکیوم تیغه ای

تعمیرات پمپ وکیوم تیغه ای

تعمیرات پمپ وکیوم تیغه ای

تعمیرگاه پمپ وکیوم تیغه ای

تعمیرگاه پمپ وکیوم تیغه ای

قطعات پمپ وکیوم تیغه ای

قطعات پمپ وکیوم تیغه ای


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم