صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم شرکت

تعمیر پمپ وکیوم شرکت

ترمیم  پمپ وکیوم شرکت

ترمیم پمپ وکیوم شرکت

بازسازی پمپ وکیوم شرکت

بازسازی پمپ وکیوم شرکت

اصلاح پمپ وکیوم شرکت

اصلاح پمپ وکیوم شرکت

تعمیرات پمپ وکیوم شرکت

تعمیرات پمپ وکیوم شرکت

تعمیرگاه پمپ وکیوم شرکت

تعمیرگاه پمپ وکیوم شرکت

قطعات پمپ وکیوم شرکت

قطعات پمپ وکیوم شرکت


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم