صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم مکش

تعمیر پمپ وکیوم مکش

ترمیم  پمپ وکیوم مکش

ترمیم پمپ وکیوم مکش

بازسازی پمپ وکیوم مکش

بازسازی پمپ وکیوم مکش

اصلاح پمپ وکیوم مکش

اصلاح پمپ وکیوم مکش

تعمیرات پمپ وکیوم مکش

تعمیرات پمپ وکیوم مکش

تعمیرگاه پمپ وکیوم مکش

تعمیرگاه پمپ وکیوم مکش

قطعات پمپ وکیوم مکش

قطعات پمپ وکیوم مکش


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم