صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم سیل

تعمیر پمپ وکیوم سیل

ترمیم  پمپ وکیوم سیل

ترمیم پمپ وکیوم سیل

بازسازی پمپ وکیوم سیل

بازسازی پمپ وکیوم سیل

اصلاح پمپ وکیوم سیل

اصلاح پمپ وکیوم سیل

تعمیرات پمپ وکیوم سیل

تعمیرات پمپ وکیوم سیل

تعمیرگاه پمپ وکیوم سیل

تعمیرگاه پمپ وکیوم سیل

قطعات پمپ وکیوم سیل

قطعات پمپ وکیوم سیل


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم