صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پروانه پمپ وکیوم

تعمیر پروانه پمپ وکیوم

ترمیم پروانه پمپ وکیوم

ترمیم پروانه پمپ وکیوم

بازسازی پروانه پمپ وکیوم

بازسازی پروانه پمپ وکیوم


اصلاح پروانه پمپ وکیوم

اصلاح پروانه پمپ وکیوم


تعمیرات پروانه پمپ وکیوم

تعمیرات پروانه پمپ وکیوم


تعمیرگاه پروانه پمپ وکیوم

تعمیرگاه پروانه پمپ وکیوم


قطعات پروانه پمپ وکیوم

قطعات پروانه پمپ وکیومتماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم