صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم آزمایشگاه

تعمیر پمپ وکیوم آزمایشگاه

ترمیم  پمپ وکیوم آزمایشگاه

ترمیم پمپ وکیوم آزمایشگاه

بازسازی پمپ وکیوم آزمایشگاه

بازسازی پمپ وکیوم آزمایشگاه

اصلاح پمپ وکیوم آزمایشگاه

اصلاح پمپ وکیوم آزمایشگاه

تعمیرات پمپ وکیوم آزمایشگاه

تعمیرات پمپ وکیوم آزمایشگاه

تعمیرگاه پمپ وکیوم آزمایشگاه

تعمیرگاه پمپ وکیوم آزمایشگاه

قطعات پمپ وکیوم آزمایشگاه

قطعات پمپ وکیوم آزمایشگاه


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵