صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم دو مرحله

تعمیر پمپ وکیوم دو مرحله

ترمیم  پمپ وکیوم دو مرحله

ترمیم پمپ وکیوم دو مرحله

بازسازی پمپ وکیوم دو مرحله

بازسازی پمپ وکیوم دو مرحله

اصلاح پمپ وکیوم دو مرحله

اصلاح پمپ وکیوم دو مرحله

تعمیرات پمپ وکیوم دو مرحله

تعمیرات پمپ وکیوم دو مرحله

تعمیرگاه پمپ وکیوم دو مرحله

تعمیرگاه پمپ وکیوم دو مرحله

قطعات پمپ وکیوم دو مرحله

قطعات پمپ وکیوم دو مرحله


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵