صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر وکیوم پمپ آزمایشگاه

تعمیر وکیوم پمپ آزمایشگاه

ترمیم وکیوم پمپ آزمایشگاه

ترمیم وکیوم پمپ آزمایشگاه

بازسازی وکیوم پمپ آزمایشگاه

بازسازی وکیوم پمپ آزمایشگاه

اصلاح وکیوم پمپ آزمایشگاه

اصلاح وکیوم پمپ آزمایشگاه

تعمیرات وکیوم پمپ آزمایشگاه

تعمیرات وکیوم پمپ آزمایشگاه

تعمیرگاه وکیوم پمپ آزمایشگاه

تعمیرگاه وکیوم پمپ آزمایشگاه

قطعات وکیوم پمپ آزمایشگاه

قطعات وکیوم پمپ آزمایشگاه


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم