صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر وکیوم پمپ دیفیوژن

تعمیر وکیوم پمپ دیفیوژن

ترمیم وکیوم پمپ دیفیوژن

ترمیم وکیوم پمپ دیفیوژن

بازسازی وکیوم پمپ دیفیوژن

بازسازی وکیوم پمپ دیفیوژن

اصلاح وکیوم پمپ دیفیوژن

اصلاح وکیوم پمپ دیفیوژن

تعمیرات وکیوم پمپ دیفیوژن

تعمیرات وکیوم پمپ دیفیوژن

تعمیرگاه وکیوم پمپ دیفیوژن

تعمیرگاه وکیوم پمپ دیفیوژن

قطعات وکیوم پمپ دیفیوژن

قطعات وکیوم پمپ دیفیوژن


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵