صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم دانشگاه

تعمیر پمپ وکیوم دانشگاه

ترمیم  پمپ وکیوم دانشگاه

ترمیم پمپ وکیوم دانشگاه

بازسازی پمپ وکیوم دانشگاه

بازسازی پمپ وکیوم دانشگاه

اصلاح پمپ وکیوم دانشگاه

اصلاح پمپ وکیوم دانشگاه

تعمیرات پمپ وکیوم دانشگاه

تعمیرات پمپ وکیوم دانشگاه

تعمیرگاه پمپ وکیوم دانشگاه

تعمیرگاه پمپ وکیوم دانشگاه

قطعات پمپ وکیوم دانشگاه

قطعات پمپ وکیوم دانشگاه


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم