صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر وکیوم پمپ چینی

تعمیر وکیوم پمپ چینی

ترمیم وکیوم پمپ چینی

ترمیم وکیوم پمپ چینی

بازسازی وکیوم پمپ چینی

بازسازی وکیوم پمپ چینی

اصلاح وکیوم پمپ چینی

اصلاح وکیوم پمپ چینی

تعمیرات وکیوم پمپ چینی

تعمیرات وکیوم پمپ چینی

تعمیرگاه وکیوم پمپ چینی

تعمیرگاه وکیوم پمپ چینی

قطعات وکیوم پمپ چینی

قطعات وکیوم پمپ چینی


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵