صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم کارخانه

تعمیر پمپ وکیوم کارخانه

ترمیم  پمپ وکیوم کارخانه

ترمیم پمپ وکیوم کارخانه

بازسازی پمپ وکیوم کارخانه

بازسازی پمپ وکیوم کارخانه

اصلاح پمپ وکیوم کارخانه

اصلاح پمپ وکیوم کارخانه

تعمیرات پمپ وکیوم کارخانه

تعمیرات پمپ وکیوم کارخانه

تعمیرگاه پمپ وکیوم کارخانه

تعمیرگاه پمپ وکیوم کارخانه

قطعات پمپ وکیوم کارخانه

قطعات پمپ وکیوم کارخانه


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵