صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پره پمپ وکیوم

تعمیر پره پمپ وکیوم

ترمیم پره پمپ وکیوم

ترمیم پره پمپ وکیوم

بازسازی پره پمپ وکیوم

بازسازی پره پمپ وکیوم


اصلاح پره پمپ وکیوم

اصلاح پره پمپ وکیوم


تعمیرات پره پمپ وکیوم

تعمیرات پره پمپ وکیوم


تعمیرگاه پره پمپ وکیوم

تعمیرگاه پره پمپ وکیوم


قطعات پره پمپ وکیوم

قطعات پره پمپ وکیومتماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵