صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم ساکشن

تعمیر پمپ وکیوم ساکشن

ترمیم  پمپ وکیوم ساکشن

ترمیم پمپ وکیوم ساکشن

بازسازی پمپ وکیوم ساکشن

بازسازی پمپ وکیوم ساکشن

اصلاح پمپ وکیوم ساکشن

اصلاح پمپ وکیوم ساکشن

تعمیرات پمپ وکیوم ساکشن

تعمیرات پمپ وکیوم ساکشن

تعمیرگاه پمپ وکیوم ساکشن

تعمیرگاه پمپ وکیوم ساکشن

قطعات پمپ وکیوم ساکشن

قطعات پمپ وکیوم ساکشن


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم