صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر وکیوم پمپ استیل

تعمیر وکیوم پمپ استیل

ترمیم وکیوم پمپ استیل

ترمیم وکیوم پمپ استیل

بازسازی وکیوم پمپ استیل

بازسازی وکیوم پمپ استیل

اصلاح وکیوم پمپ استیل

اصلاح وکیوم پمپ استیل

تعمیرات وکیوم پمپ استیل

تعمیرات وکیوم پمپ استیل

تعمیرگاه وکیوم پمپ استیل

تعمیرگاه وکیوم پمپ استیل

قطعات وکیوم پمپ استیل

قطعات وکیوم پمپ استیل
تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر پمپ وکیوم آبیتعمیر پمپ وکیوم آبی