صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم ایتالیایی

تعمیر پمپ وکیوم ایتالیایی

ترمیم  پمپ وکیوم ایتالیایی

ترمیم پمپ وکیوم ایتالیایی

بازسازی پمپ وکیوم ایتالیایی

بازسازی پمپ وکیوم ایتالیایی

اصلاح پمپ وکیوم ایتالیایی

اصلاح پمپ وکیوم ایتالیایی

تعمیرات پمپ وکیوم ایتالیایی

تعمیرات پمپ وکیوم ایتالیایی

تعمیرگاه پمپ وکیوم ایتالیایی

تعمیرگاه پمپ وکیوم ایتالیایی

قطعات پمپ وکیوم ایتالیایی

قطعات پمپ وکیوم ایتالیایی


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم