صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم آب در گردش

تعمیر پمپ وکیوم آب در گردش

ترمیم پمپ وکیوم آب در گردش

ترمیم پمپ وکیوم آب در گردشبازسازی پمپ وکیوم آب در گردش

بازسازی پمپ وکیوم آب در گردشاصلاح پمپ وکیوم آب در گردش

اصلاح پمپ وکیوم آب در گردش


تعمیرات پمپ وکیوم آب در گردش

تعمیرات پمپ وکیوم آب در گردش


تعمیرگاه پمپ وکیوم آب در گردش

تعمیرگاه پمپ وکیوم آب در گردش


قطعات پمپ وکیوم آب در گردش

قطعات پمپ وکیوم آب در گردشتماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵