صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم ادواردز

تعمیر پمپ وکیوم ادواردز

ترمیم  پمپ وکیوم ادواردز

ترمیم پمپ وکیوم ادواردز

بازسازی پمپ وکیوم ادواردز

بازسازی پمپ وکیوم ادواردز

اصلاح پمپ وکیوم ادواردز

اصلاح پمپ وکیوم ادواردز

تعمیرات پمپ وکیوم ادواردز

تعمیرات پمپ وکیوم ادواردز

تعمیرگاه پمپ وکیوم ادواردز

تعمیرگاه پمپ وکیوم ادواردز

قطعات پمپ وکیوم ادواردز

قطعات پمپ وکیوم ادواردز


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم