صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم ریچله

تعمیر پمپ وکیوم ریچله

ترمیم  پمپ وکیوم ریچله

ترمیم پمپ وکیوم ریچله

بازسازی پمپ وکیوم ریچله

بازسازی پمپ وکیوم ریچله

اصلاح پمپ وکیوم ریچله

اصلاح پمپ وکیوم ریچله

تعمیرات پمپ وکیوم ریچله

تعمیرات پمپ وکیوم ریچله

تعمیرگاه پمپ وکیوم ریچله

تعمیرگاه پمپ وکیوم ریچله

قطعات پمپ وکیوم ریچله

قطعات پمپ وکیوم ریچله


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم