صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم اسکرو

تعمیر پمپ وکیوم اسکرو

ترمیم  پمپ وکیوم اسکرو

ترمیم پمپ وکیوم اسکرو

بازسازی پمپ وکیوم اسکرو

بازسازی پمپ وکیوم اسکرو

اصلاح پمپ وکیوم اسکرو

اصلاح پمپ وکیوم اسکرو

تعمیرات پمپ وکیوم اسکرو

تعمیرات پمپ وکیوم اسکرو

تعمیرگاه پمپ وکیوم اسکرو

تعمیرگاه پمپ وکیوم اسکرو

قطعات پمپ وکیوم اسکرو

قطعات پمپ وکیوم اسکرو


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم