صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

تعمیر پمپ وکیوم روتس

تعمیر پمپ وکیوم روتس

ترمیم  پمپ وکیوم روتس

ترمیم پمپ وکیوم روتس

بازسازی پمپ وکیوم روتس

بازسازی پمپ وکیوم روتس

اصلاح پمپ وکیوم روتس

اصلاح پمپ وکیوم روتس

تعمیرات پمپ وکیوم روتس

تعمیرات پمپ وکیوم روتس

تعمیرگاه پمپ وکیوم روتس

تعمیرگاه پمپ وکیوم روتس

قطعات پمپ وکیوم روتس

قطعات پمپ وکیوم روتس


تماس با ما

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶
فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
نشانی: تهران، بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵تعمیر فیلترسپراتور وکیومتعمیر فیلترسپراتور وکیوم