فروش بلوئر روتس روبوسکی ایتالیا ROBUSCHI

بلوئر روبوسکی ایتالیا , بلوئر روتس روبوسکی ایتالیا , بلوئر هوا روتس روبوسکی , بلوئر ROBUSCHI , بلوئر ایتالیایی
ردیف مدل و سایز سایز فلنچ قیمت نو فابریک قیمت استوک گارانتی
1 RBS 15 65 تماس تماس 1سال
2 RBS 25 65 تماس تماس 1سال
3 RBS 35 100 تماس تماس 1سال
4 RBS 45-46 100 تماس تماس 1سال
5 RBS 55 100 تماس تماس 1سال
6 RBS 65-66 100-150 تماس تماس 1سال
7 RBS 75 150 تماس تماس 1سال
8 RBS 85 150 تماس تماس 1سال
9 RBS 86 200 تماس تماس 1سال
10 RBS 105 200 تماس تماس 1سال
11 RBS 115 200 تماس تماس 1سال
12 RBS 125 250 تماس تماس 1سال
13 RBS 126 250 تماس تماس 1سال
14 RBS 135 250 تماس تماس 1سال
15 RBS 145 300 تماس تماس 1سال
16 RBS 155 300 تماس تماس 1سال
17 RBS 165 300 تماس تماس 1سال
18 RBS 175 300 تماس تماس 1سال
19 RBS 225 500 تماس تماس 1سال