فروش بلوئر روتس ارزن آلمان Aerzen

بلوئر ارزن آلمان , بلوئر روتس ارزن , بلوئر هوا روتس ارزن , بلوئر Aerzen , بلوئر آلمانی
ردیف مدل و سایز سایز فلنچ قیمت نو فابریک قیمت استوک گارانتی
1 GM 3S 50 تماس تماس 1سال
2 GM 4S 80 تماس تماس 1سال
3 GM 7L 80 تماس تماس 1سال
4 GM 10S 80-100 تماس تماس 1سال
5 GM 15L 100 تماس تماس 1سال
6 GM 25S 150 تماس تماس 1سال
7 GM 30L 150 تماس تماس 1سال
8 GM 35S 150 تماس تماس 1سال
9 GM 50L 150-200 تماس تماس 1سال
10 GM 60S 200 تماس تماس 1سال
11 GM 80L 250 تماس تماس 1سال
12 GM 90S 250 تماس تماس 1سال
13 GM 130L 300 تماس تماس 1سال
14 GM 150S 300 تماس تماس 1سال
15 GM 220L 400 تماس تماس 1سال
16 GM 240S 400 تماس تماس 1سال