صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

پمپ دیافراگمی

پمپ دیافراگمی | Diaphragm Pump

امروزه در اکثر صنایع، آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی از این مدل پمپ استفاده می‌شود. از مزایای این پمپ می‌توان به عدم تماس ماده مورد انتقال با اجزاء مکانیکی و روغن پمپ اشاره نمود. یکی از معایب این پمپ دبی کم و سرعت تخلیه پایین است. این پمپ بصورت یک تا چهار مرحله‌ای ساخته می‌شود که به ترتیب به فشارهای 80 میلی بار، 10میلی بار، 2میلی بار، 0.5میلی بار می‌رسد. از این پمپ برای مدارهای نشتیابی مدار با گاز هلیوم، انتقال گازهای آزمایشگاهی، انتقال مواد آتشزا و سمی استفاه می‌شود.