صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

بلوئر هوای عمقی

بلوئر عمقی

بلوئرها تجهیزاتی هستند که وظیفه تامین هوای مورد نیاز جهت هوادهی آب و فاضلاب را برعهده دارند.
بلوئرها در هوادهی فاضلاب به روش هوادهی عمقی کاربرد دارند. بطور کلی بلوئر ها به دو تیپ بلوئر های روتس (ROOTS) و بلوئر های سایدچنل (side channel) تقسیم می شوندکه به آنها هواده نیز می گویند.

علاوه بر هوادهی سیستم های تصفیه آب و فاضلاب ، جهت تامین هوای مورد نیاز بک واش(Back Wash) صافی های شنی ، فیلترهای کربن اکتیو (کربن اکتیو) و سختی گیرهای رزینی هم از دستگاه های هواده (ایر بلوئر) استفاده می شود.

بلوئر های رونتای (Rontai side channel Blower) جهت هوادهی :

1) پکیج های فلزی تصفیه فاضلاب

2) هوادهی عمقی سیستم های تصفیه آب و فاضلاب

3) بک واش فیلتر های شنی و کربنی و سختی گیر رزینی

4) مزارع پرورش ماهی ( استخرها پرورش ماهی )
مناسب هستند که با توجه به قیمت مناسب و عدم نیاز به تعویض روغن و اپراتور گزینه بسیار مطلوبی جهت استفاده هستند.

بلوئر ها اکسیژن مورد نیاز ماهی ها ( ماهی قزل آلا و کپور ) و سایز آبزیان را تامین می کنند.تامین اکسیژن کافی در مزارع پرورش ماهی سبب افزایش وزن بچه ماهی شده و فرآیند تولید را کوتاه تر می کند.

در این روش هوادهی، هوای فشرده شده توسط دمنده ها با فشار زیاد از طریق لوله های رابط دیفیوزرها تقریباً از30 سانتیمتری کف حوض هوادهی به درون فاضلاب تزریق می گردد.
سپس حباب های ریز هوا در تماس با فاضلاب مسیر خود را به سمت سطح مایع طی می نمایند و در مسیر خود و درتماس با فاضلاب قسمتی از اکسیژن هوا در مایع حل می گردد و از این طریق نیاز میکروارگانیسم ها را به اکسیژن تأمین می نماید.