صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems
یک خطای بحرانی اتفاق افتاده است

کاربرد وکیوم در آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها